בקרוב איגוד מאמני הכדורגל בישראל יפרסם פעילות שוטפת לרווחת המאמן